رویال
دفترخانه اسناد رسمی

بنچاق چیست و چه تفاوتی با سند دارد

بنچاق چیست و چه تفاوتی با سند دارد موضوع مالکیت از اولین موضوعاتی است که بشر از بدو سکونت دائمی خود با آن درگیر بوده است. اینکه محلی که انسانی آن را در تصرف دارد باید از آن خودش باشد تا از تعرض مصون بماند همواره از مباحثی بوده که در جوامع مختلف، برای آن قواعدی […]