رویال
تفاوت میان اسناد ملکی و اسناد اوقافی

تفاوت میان اسناد ملکی و اسناد اوقافی

در این مطلب می‌خواهیم برای شما شرح دهیم چه تفاوتی میان اسناد ملکی واسناد  اوقافی وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید املاک اوقافی صرفاً املاکی نیستند که اداره اوقاف دست بر آن‌ها گذاشته باشد؛ حتی املاک اوقافی این نیست که ملک موردنظر معارض داشته باشد بلکه این نوع از املاک متعلق به شخصی بوده که او […]